ကျွန်ုပ်တို့သည် 1998 ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာကြီးကို ကြီးထွားလာစေရန် ကူညီပေးပါသည်။

စက်မှုသတင်း